close
متخصص ارتودنسی
۩✿۩همه دار و ندارم بنویسید حسین...۩✿۩ ۩✿۩ویژه نامه محرم حسینی۩✿۩
آخرین مطالب

۩✿۩همه دار و ندارم بنویسید حسین...۩✿۩ ۩✿۩ویژه نامه محرم حسینی۩✿۩

۩✿۩همه دار و ندارم بنویسید حسین...۩✿۩ ۩✿۩ویژه نامه محرم حسینی۩✿۩
یا صاحب الزمان , مهدی جان آجرک الله 
محرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی است! 
ماه عشق و شور و فریاد است! 
ماه سرافرازی بر فراز نیزه هاست! 
ماه آمیختن با خون و آمیختن عشق است. 
سلام بر حسین (ع
ای ماه خون، بار دیگر از راه میرسی و با نسیم گرم کربلایی، 
قصه آلاله های سرخ را به گوش جان می رسانی
دوباره سکوت تاریخ را در هم می شکنی و
بغض ناله را از تنگنای حنجره ها آزاد می کنی
بار دیگر از راه میرسی و برف سکوت را با آفتاب
عشقی که بر آسمان سینه داری، آب می نمایی
و آن را به اقیانوس خروشان فریاد می رسانی! 
ای ماه خدا! مقدمت گر امیالا ... ای محرم! 
تو آن خشم خونین خلق خدایی که از حنجر سرخ و پاک شهیدان برون زد 
تو بغض گلوی تمام ستمدیدگانی که در کربلا -
نیمروزی به یکباره ترکید تو خون دل و دیده روزگاری که با خنجر
کینه توز ستم، بر زمین ریخت تو خون خداییکه با خاک آمیخت 
تو شبرنگ سرخی، که در سالهای سیاهی درخشید
الا ... ای محرم! 
تو خشم گره خورده سالیانی، تو آتشفشانی تو بر ظلم دشمن گواهی تو 
بر شور ایمان پاکان نشانی تو هفتاد آیه، تو هفتاد سوره، تو هفتاد
رمز حیاتی تو پیغام فریاد سرخ زمانی تو، موجیز دریای عصیان
و خشمی که افتان و خیزان رسیده است بر ساحل روزگاران 
الا ... ای محرم! 
تو فجری، تو نصری تویی «لیله القدر» مردم تو رعدی، تو برقی 
تو طوفان طفی تویی غرش تندر کوهساران! 
الا ... ای محرم! 
تو یاد آور عشق و خون و حماسه تو دانشگه بی نظیر جهاد 
و شهادت تویی مظهر «ثار» و «ایثار» یاران
الا ... ای محرم! 
به هنگام و هنگامه هجری کاروان شهیدان تو آن راهبان روانبخش
و مهمان نوازی که در پای رهپوی آزادگان لاله ارغوان می فشانی 
الا ... ای محرم! 
به چشم و دل قهرمانان و آزاد مردان که همواره بر ضد بیداد
قامت کشیدند و در صفحه سرخ تاریخ، زیباترین نقش 
جاویدرا آفریدند تو آن آشنای کهن یاد و دشمن ستیزی
که همواره در یادشانی 
الا ... ای محرم! 
تو آن کیمیای دگرگونه سازی که مرگ حیات آفرین را - به نام «شهادت » 
به اکسیر عشقی که در التهاب سر انگشت سحرآفرینت نهفته است. 
چو شهدی مصفا و شیرین به کام پذیرندگان می چشانی! 


سلام من به محرم محرم گل زهرا
به لطمه های ملائك به ماتم گل زهرا
سلام من به محرم به تشنگی عجیبش
به بوی سیب زمین و غم حسین غریبش
سلام من به محرم به غصه و غم مهدی
به چشم كاسه خون و به شال ماتم مهدی
سلام من به محرم به كربلا و جلالش
به لحظه های پر از حزن و غرق درد و ملالش
سلام من به محرم به حال خسته زینب
به بینهایت داغ دل شكسته زینب
سلام من به محرم به دست و مشك ابوالفضل
به ناامیدی سقا به سوز و اشك ابوالفضل
سلام من به محرم به قد و قامت اكبر
به خشك اذان گوی زیر نیزه و خنجر
سلام من به محرم به دست و بازوی قاسم
به شوق شهد شهادت حنای گیسوی قاسم
سلام من به محرم به گهواره اصغر
به اشك خجلت شاه و گلوی پاره اصغر
سلام من به محرم به احترام سكینه
به آن ملیكه كه رویش ندیده چشم مدینه
سلام من به محرم به عاشقی زهیرش
به بازگشتن حر خروج ختم به خیرش
سلام من به محرم به مسلم و به حبیبش
به رو سپیدی عون و بوی عطر عجیبش
سلام من به محرم به زنگ محمل زینب
به پاره پاره تن بی سر مقابل زینب
سلام من به محرم به انتظار رقیه
به پای آبله بسته به چشم تار رقیه
سلام من به محرم به شور و حال عیانش
سلام من به حسین و به اشك سینه زنانش
سلام من به محرم به حزن نغمه هایش
به پرچم و به سیاهی به خیمه های عزایش

ای‌ حسین‌، ای‌ رازدار منزل‌ وحی‌؛ 
غم‌ سرای‌ خیمه‌ هایت‌، سوزش‌ قلب‌ زنانت‌
گریه‌نوباوگانت‌، آه‌ و سوز خواهرانت‌
العطش‌ از دخترانت‌، عالمی‌ را اشک‌ ریزان‌ می‌کند! 
ای‌ حسین‌ ای‌ رهنمای‌ راه‌ ایمان‌، 
ای‌ حسین‌ ای‌ جرعه‌ نوش‌ جام‌ یزدان‌
کوفیان‌ بد صفت‌، نا مردمان‌ بی‌ مروت‌
گران‌ بی‌ فتوت‌، حیا از مادرت‌ زهرا س نکردند! 
ای‌ حسین‌ جان‌ ای‌ خون‌ یزدان‌! 
واژگان‌ در چکامة‌ شور تو ناتوان‌
شعر گویان‌ در ستایش‌ صبر تو حیران‌
و ادیبان‌ دربیان‌ ایثار تو سرگردان‌. 

معشوق جان ها
ای حسین! ای فرزند شریف ترین انسان، ای معشوق جان های 
شیفته حق و حقیقت و ای امید حیات پاکان اولاد آدم.
داستان خونین تو در دشت سوزان نینوا، قرن ها پیش از آنکه
چشم به این دنیا باز کنیم
به وقوع پیوست و ما و گروهی از کاروانیان گذرگاه حیات پرمعنا
به حکم جریانِ منظمِ زندگی در جویبار زمان، از دیدار جمالِ زیبایِ
ربّانیِ تو و یاران بی نظیرت محروم گشتیم؛ 
یاران باوفایی که با شکوفایی درخشان ترین سعادت 
و فضیلت انسانی در دل، چره برافروختند
و با بال و پری که از اعماق جانشان روییده بود، در چند لحظه 
از تنگنای عالم خاک، در اوج عالم پاک به پرواز درآمدند.
افسوس که ما از تقدیم جانمان در آن طَبَق اخلاص ـ که در آن روز 
خونبار، جان هفتاد و دو تن انسان کامل را به پیشگاه
الهی عرضه کرد ـ محروم ماندیم!


با همین سـوز که دارم بنویسـید حســــين
هرکـه پرســـید ز يـــارم بنویســید حســـين
ثبــت احوالِ مـن از ناحیه يِ اربـــــاب اســت
همـه ی ایـل و تبـــارم بنویســید حســــــين
خــانه ی آخرتــم هست قدمــــگاه حبیــــــب
بـر سـر سنـگ مــــزارم بنویسـید حســـــين
هــرکـه پرســید چـه دارم دگـر از دار جــــهان
همـــه يِ دار و نـــــدارم بنویسـید حســـــين
هیــــچ شعـــری ننویســــید به روی کفنــــم
با گِـل ِ تربــــتِ یــــــــارم بنویسـید حســـــين
مـــن دلــــم را ز شکیبـــــــــایی زینـــب دارم
همــه يِ صبـــر و قــرارم بنویسـید حســـــين
تـا نپرســـند ز من هيـــچ ســـؤال آن دو مـلك
به رويِ سيـــــنه ي زارم بنويســيد حســــين
گلشـن و باغ و بهشــتم بخدا روضــه ی اوست
همــه يِ باغ و بهـــــــارم بنویســـید حســــــين

کربلا عصاره بهشت است و عاشورا آبروي عشق.
اگر کربلا نبود هيچ گلي از زمين نمي روييد و 
مشام هيچ انسان آزاده اي حقيقت را استشمام نمي کرد.
اگر کربلا نبود عاشورا نبود و اگر عاشورا نبود
امروز عشق بر سر هر کوي و برزني بيگاري نمي کرد.
حسين آمد و عشق را آبرو بخشيد و عباس با دستان بريده 
و لبان خشکيده با مشکي زخمي عشق را سيراب کرد 
تا حرف و حديثي باقي نماند؛
زينب عشق را تداوم بخشيد 
و آن را در گستره زمين و آسمان منتشر کرد
تا از آن پس تمام عاشقان وامدار حماسه عاشورا باشند.
کربلا قبله الهام عاشقان شد و عاشورا ميعادگاهي براي آنان 
که مي خواهند نماز عشق را در محرابي به بلنداي تاريخ بپا دارند.
از آن روز زندگي معنا يافت که حسين (ع) بر کتيبه دل ها نقش بست 
و عاشورا- اين راز نهفته- مضمون تمام ناگفته ها شد.

حنجره ام را باد می برد تا کنار قتلگاه، صدایم لال می شود. 
بوی اشک زینب علیهاالسلام از کدام سمت می وزد که
خاک ضجه می زند شبیه کودک یتیم؟
صدایم همنشین سرافرازترین گودال تاریخ می شود.
چشم هایم سیاه می شوند؛ سیاه تر از تمام ابرهای پرباران. 
باران می شوم بی اختیار. نام محرم که می آید
بوی عشق را حس می کنم.
باران می شوم تا با تمام سنگ ها گریه کنم و ذکر بگویم. 
با ماهی ها مرثیه می خوانم و اشک می ریزم. 
چشم هایم را پیراهن باد می کنم تا تمام جهان را بگریم.
اما هیچ گاه دلتنگی ام تمام نمی شود. محرم است.


سلام بر حسین علیه السلام ، آن عطیّه بزرگ الهی.
درود بر سیدالشهدا علیه السلام ، بزرگ مردی از سلاله پاکان
عصاره ایمان، پاسدار حریم ولایت، آفریدگار حماسه و شور
سرفصل کتاب عقیده و جهاد، و اسوه تمامی آزادگان جهان.
اینک حسین علیه السلام به کربلا می آید. 
می آید تا یزید، همه کاره دنیا نباشد.
می آید تا آیین سبز محمدی صلی الله علیه و آله ، به دست
فرزندان ابوسفیان در خاک نشود. 
می آید تا ذوالفقار علی علیه السلام در نیام نماند. 
می آید تا در طواف عشق، لباس سرخ شهادت بر تن کند.
می آید تا حج، از روز مرّگی به درآید و کعبه، دیگر خواب خدایگان
پوشالی را نبیند. می آید تا از این پس، کربلا مطاف اهل دل باشد.
و محرم، آغاز شد
کاروان خورشید فرود آمد بر تَرک تَرَک های سرزمینی که
تنها هُرم عطش بر شانه داشت و داغ تشنگی سالیان بر جگر.
«خورشید» را چنگ و دندانِ مشتی گرگ احاطه کرده بود 
و او که اقیانوس نور بود و کوهسار استقامت
پرسید: نام این سرزمین چیست؟ کربلا...
و دست های آفتاب، روبه آسمان قد کشید: 
أللّهِمَّ إنّی اَعُوذُبِک مِنَ الْکربِ وَالْبَلاءِ...
آن گاه، کاروان را خطاب کرد: [فرود آیید! این سرزمین، منزلگاه
ماست؛ همان ارض موعودی که یک روز، رسول خدا 
خبرش را در گوشم زمزمه کرد.
در این صحرا، خون های خداخواه ما، بر زمین جاری می شود
و دل های شهید، بر خاک می غلتند و قبرهایمان سبز می شوند...
پس، خیمه های مظلوم، برپا ایستادند و آل محمد، در آن خاک 
غم انگیز ساکن شدند.
کربلا، خواب قرآن را بر منبر نیزه ها می دید و سلاخ های نامردم
خنجر تیز می کردند و امام آسمان ها و زمین، دست
به کار اطاعت کردگار بود...
و محرم، آغاز شد...سال هاست که محرم سیاه پوش است 
و سینه ها از سوگ، در جوش و خروش.
سال هاست که کربلا، روزهای سردمان را گرما می دهد 
و بر شب های سیاه مان نور می پاشد.
کیست که آزاده باشد و محرم را به سوگ ننشیند؟
کیست که سوار بر راهوار اشک، به مهمانی 
عاشوراییان برود و شیفته برنگردد؟
کیست که در سفینه ی نجات وارد شود 
و در موج های هوس غرق گردد؟
کیست که حسین را چراغ راهش کند 
و در بیراهه های پر پیچ و خم، گم شود؟
کیست که گوش جان بسپارد 
و نام تو را در هیاهوی فرات نشنود؟


مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی