close
متخصص ارتودنسی
♥*۞*♥ شب‏های روشن عشق ♥*۞*♥ ♥*۞*♥ ویژه نامه لیالی پرفیض قدر♥*۞*♥
آخرین مطالب

♥*۞*♥ شب‏های روشن عشق ♥*۞*♥ ♥*۞*♥ ویژه نامه لیالی پرفیض قدر♥*۞*♥

♥*۞*♥ شب‏های روشن عشق ♥*۞*♥ ♥*۞*♥ ویژه نامه لیالی پرفیض قدر♥*۞*♥

چه شبی است امشب! 
امشب چه شبی است؛ 
شب خوبی ها، نیکی ها، زیبایی ها؛
شب بیداری؛ شب راز و نیاز.
امشب چشم هایم را برهم نمی نهم و با تنها معبودم سخن می گویم. ت
نها با او واگویه می کنم دردهای دلم را!
او را می خوانم و از درگاهش اجابت نمیازهایم را می طلبم.
امشب چه شبی است؛ 
ملایک دسته دسته به یمن و بزرگی این شب بر زمین می آیند
تا چشمان خسته و خیس شب زنده داران را با گلاب بهشتی بشویند. 
آنان می آیند تا غبار خطا و گناه را با عطر فردوس از دل ها بزدایند.
امشب چه شبی است؛ شب گردش فرشتگان گرداگرد حجت الهی؛
شب بخشودن، شب تقدیر و چه زیباست امشب!

شب قدر، بال گشودن فرشتگان و عرشیان، روی زمین دیدنی است.
ستارگان با نورافشانی زیبای شان اشک های سوز و توبة بندگان گنه کار 
را در اوج نگاه های شان و در آسمان عشق منعکس می کنند. 
آری، دست های نیاز سوی خداوند بلند شده است
تا از عطر رحمت او سرشار شوند.
اطرافم را می نگرم. همه جا پر شده است از بوی رحمت و مهربانی 
و عشق خداوندی. همه جا لبریز نالة سوزناک عاشقان الهی است.
نواهای عاشقانه با آوایی عطشناک، تشنگی روح های سرگردان در کویر دنیا 
را سر می دهند و با ناله های بک یا الله»، عاشقی و نیاز را به اوج می رسانند.
امشب، مهتاب مثل همیشه نیست، او نیز نورانی تر شده تا با تابش رحمت الهی 
بر دل های تاریک و سیاه چندین ساله، آن ها را روشن و الهی کند.
پروردگارا! در این شب، چشم به آسمان دوخته ام و سر بر آستان کبریایی تو. 
بارالها! تسبیح گوی توام و چشم در چشم افق دوخته ام و در مدار 
نگاهم نظاره گر کهکشان مهربانی توام. 
جز پناهگاه یا نور! هیچ یاریگری نیست جز مهربانی تو. 
پس دستم بگیر. هیچ تکیه گاهی نیست مودّت و رحمت تو. 
مرا نزد خویش بپذیر.
قطرات اشک و ناله های سوزناک، آرام آرام دلم را به سویت می کشاند.


شب های قدر فرصتی است برای بازگشتن به سوی حضرت حق 
و توبه کردن از گناهان و پیمودن راه درست.
شب قدر، فرصتی است برای پاک کردن ظاهر و باطن از هر آلودگی. 
شب قدر شب زاری و سبک شدن روح از بار گناهان ورهایی 
از دوزخ است. فرصتی دوباره برای اظهار شرمساری
و پشیمانی از گذشته ها است.
مبادا این فرصت را از دست دهیم و در این شب 
روحانی از امور معنوی غافل شویم.
مبادا شب قدر بگذرد و ما همچنان غرق در ناپاکی ها باقی بمانیم
و خود را از عمق منجلاب به معراج پاکی و وارستگی نرسانیم.
مبادا شبِ نماز و تلاوت بگذرد و ما از برکات 
این لحظه های شکوهمند و شیرین بی بهره بمانیم.


ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﭼﻪ بخواهیم؟ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ: 
ﺍﮔﺮ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻡ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ؟ 
ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺭﺍ» . 
ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﺘادفاطمی نیا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ: 
ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ.
ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺿﺪ ﻋﺎﻓﯿﺘﻪ ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺿﺪ ﻋﺎﻓﯿﺘﻪ ،
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻗﺮﺽ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺿﺪ ﻋﺎﻓﯿﺘﻪ ، ﺑﯽ ﺁﺑﺮﻭﯾﯽ ﺿﺪ ﻋﺎﻓﯿﺘﻪ ، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺪ ﺿﺪ ﻋﺎﻓﯿﺘﻪ ، ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ،
ﺿﺪ ﻋﺎﻓﯿﺘﻪ ،ﭘﺲ ﺩﺭ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ." 
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ"
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﻋﺎ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ."
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ "ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: 
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺎﻓﻨﺎ ﻓﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﺍﻻ‌ﻣﻮﺭ / ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺪﻩ."


برخیز! بیدار شو! گوش کن! 
صدای بال فرشتگان را می شنوی؟
نگاه کن! باران نور را می بینی؟
عطر حضور را احساس می کنی؟ 
دلت را به او بسپار و وجودت را غرق تمنا کن!
امشب آسمان به زمین نزدیک می شود و کریمانه
دل های کویری را ستاره باران می کند.
امشب، شب قدر است؛ 
شبی که برتر از هزار ماه است، شبی که برتر از تمام عمر توست
شب تولدی دوباره، شبی که درهای آسمان باز می شود.
شب قدر است. 
قدرش را بدان؛ شاید فردایی نباشد. 
پرواز را به خاطر بسپار. 
دستانت را به فرشتگان بسپار! 
سلام بر لیله مبارکه قدر!
سلام! سلامی تا صبح

لیلةُ القدر است بس والا تبار 
یک شب است و خیرش افزون از شمار
یک شب و آبی ترین شب های سال 
عاشقان گیرند در آن پَرّ و بال
تا به باغ سبز عرفان پَر زنند 
تا طلوع صبحِ قرآن پَر زنند
یک شب است آری شبی اما عظیم 
مظهری از رحمت ربِّ رحیم
یک شب است آری شبی خیرش کثیر 
جلوه ای از نورِ اَنوارِ مُنیر
یک شبِ آرام و سرتاسر سلام 
تا پگاه و مَطلَعُ الْفَجْر ای همام
آه امشب لیلةُ القدر است، یار، 
درکِ آن کن با فراست، هوشیار


شب قدر ، شب راز و نیاز
شب قدر؛ شــــب توبه
شب قدر،بال گشودن فرشتگان و عرشیان،
روی زمین دیدنی است.
ستارگان با نورافشانی زیبای‌شان 
اشک‌ های سوز و توبه بندگان گنه‌کار را 
در اوج نگاه‌های ‌شان و در آسمان عشق منعکس می ‌کنند.
آری، دست‌های نیاز سوی خداوند بلند شده است
تا از عطر رحمت او سرشار شوند.
اطرافم را می‌ نگرم.همه جا پر شده است 
از بوی رحمت و مهربانی و عشق خداوندی.
همه جا لبریز ناله سوزناک عاشقان الهی است.
نواهای عاشقانه با آوایی عطشناک،
تشنگی روح‌های سرگردان در کویر دنیا را سر می‌دهند 
و با ناله‌های بک یا الله»، عاشقی و نیاز را به اوج می‌رسانند.
امشب، مهتاب مثل همیشه نیست،
او نیز نورانی‌تر شده تا با تابش رحمت الهی 
بر دل‌های تاریک و سیاه چندین ساله، آن‌ها را روشن و الهی کند.
پروردگارا!در این شب،
چشم به آسمان دوخته‌ام و سر بر آستان کبریایی تو.
بارالها! تسبیح‌گوی توام و چشم در چشم افق دوخته‌ام 
و در مدار نگاهم نظاره‌گر کهکشان مهربانی توام.
یا نور!هیچ یاریگری نیست جز مهربانی تو.
پس دستم بگیر.
هیچ تکیه‌گاهی نیست جز پناهگاه مودّت و رحمت تو.
مرا نزد خویش بپذیر. قطرات اشک و ناله‌های سوزناک،
آرام آرام دلم را به سویت می‌کشاند.
مهربانا!
می‌دانم که شب قدر را فرصتی برای دل‌سوختگان
و عاشقان راهت قرار داده‌ای 
و من باید این پلکان صعود را در این شب زیبا و نورانی بپیمایم.
باید راهی به سوی آسمان بیابم.
باید خود را به ابدیت نزدیک کنم. 
باید هم‌چون فرشتگان، گرداگرد امام هستی بگردم. 
باید بروم به سوی نورانیت.
باید وجودم را در اینه خوبی‌ها منعکس کنم.
باید در این شب،خود را پیدا کنم 
که سال‌هاست گم‌کرده راهم و اسیر پندارهای خویش.
باید در این جاده تنهایی گام بردارم،
عاشقانه ناله بک یا الله»
سر دهم و بند بند یا غیاث المستغیثین»
را بر لوح دلم حک کنم.
باید رنگ خدا گیرم که شب قدر،
شب زیبایی‌هاست،شب آسمانی شدن
شب هم‌نشینی با فرشتگان است.

امشب تا سحر ستاره می چینم 
از تمام بندهای «جوشنم»، تمنّا می بارد. 
دروازه های اجابت، جرأت استغاثه ام را دو چندان می کند. 
دریچه ای رو به ملکوت و «خدایی که در این نزدیکی است»
مُصحف تو را پیش رو می گشایم. 
تو را به حق اسماء جلاله ات، تو را به حق کرامتی که
سابقه آن را بر روح و جانم نمایانده ای، تو را به حق عنایتی
که در سایه سار آن، سال هاست ریزه خوار سفره نعمتت بوده ام
بر من ببخش همه نافرمانی هایم را، ای خوب بی همتا!
زیر سایه کلماتت، زیر سایه کتاب مقدّس نشسته ام؛
بکَ یا اللّه بکَ یا اللّه تو را به نام تو می خوانم؛ 
«یا مَنْ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی» از شعله های عذابت بیم دارم؛ 
«یا مَنْ اِلَیْهِ یَهرَبُ الْخائِفوُن» بنده شرمسارت را بپذیر،
یا مَنْ اِلَیْهِ یَفْزَعُ الْمُدینُون» با تمام اشتیاقم به سویت آمده ام؛
سرمایه ام، محبّتی است که به عالم نمی دهم؛ 
«یا مَنْ بِه یَفْتَخِرُ المُحِبُّون» شکوه های دلم را می دانی. 
آب توبه، چشم هایم را صیقل می دهد؛
امشب، سرنوشت مرا در «ماورا» رقم می زنند 
دستگیره های دعامرا به تو می رسانند؛
از خودم خالی می شوم. تمام حرف هایم مسجّع شده اند؛ 
«اَلْغَوْث اَلْغَوْث خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَب» آهنگ بغضم، سکوت 
شب را می شکند همه پُل ها کوتاه شده اند. 
آسمان، روی دست هایم، بذر امید می پاشد. 
با دلم عهد کرده ام از نور آغاز شوم، عهد کرده ام، عهد 
نشکنم صدای بال فرشتگان، در تمام فضا منتشر می شود.
هوای این شب ها، عطر اجابت می دهد. 
این شب های تا سحر روشن را به هیچ شب و روز و ساعتی نمی دهم؛ 
«لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» بر چشم هایم نور بصیرت
ارزانی دار، «یا أَبْصَرُ مِنْ کُلِّ بَصیرٍ» می خواهم این ثانیه ها
را به تمام زندگی ام پیوند زنم.
می خواهم این رکعت ها را به تمام نمازهایم سرایت دهم 
می خواهم بر تن تمام واژه هایم، «جوشنی» بپوشانم
از جنس نور و نیاز و اجابت. 


از کوچه ‏های تاریک نفسانیت به سمت روشنایی و نور می ‏آیم.
پیوند می‏خورم با شب‏های همیشه بهار قدر؛ 
شب‏هایی که پروانه‏ های حقیقت، گل‏های ایمان را کشف خواهند کرد
شب‏هایی که امواج دریای وجودم اوج خواهند گرفت 
به سمت بودن. 
در کوچه باغ‏های سبز جوشن کبیر، مسافر راهی می‏شوم 
که مقصدش رستگاری است.
چراغ راهم، هزار نام نورانی خداست.
از صدف لبم مروارید «الغوث الغوث»، می‏تراود؛ به امید آنکه باران
توبه، آتش دوزخم را فرو نشاند «خَلِّصنا مِنَ النار یا رب».
و من آمده‏ ام تا در میان انبوه ستارگان روشن شب‏های قدر، در
زیر نور رهایی مهتاب به خویش برگردم؛ به سرزمینی که ا
ز آن دور افتاده‏ ام، سرزمین حقیقت.
«من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب ‏آبادم» 
و شب‏های قدر، محفل وصل دوستداران است.
«چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند» 
حمید باقریان


ای عزیز خدا، امام زمان
صاحب روضه ها، امام زمان
شب تودیع حیدر است امشب
جان زهرابیا ، امام زمان
بر سر و سینه می زنی ای وای!
فرق او شد دو تا امام زمان
بین ما هستی و چه تنهایی!
می زنی ضجّه هاامام زمان
از سر شب به یادتان هستم
می کنی یاد ما؟ امام زمان
کم ما و کرامتت مولا
نظری بر گداامام زمان
پرده های گناه باعث شد
از تو هستم جدا امام زمان
می شوم لایق زیارت تو
گر نمایی دعا امام زمان
کاش احیا کنیم یک شب قدر
در کنار شما امام زمان
تو جوادی و من بخیل آقا
جود بی انتها ، امام زمان
امشبی را بیا و بد گذران
سحری با گدا امام زمان
شب قدر است روزیم گردان
عرفه،کربلا،امام زمان
شاعر:محمّدمهدی عبدالهی


امام صادق (علیه السلام) فرمود:
«راس السنة لیلة القدر یكتب فیها ما یكون من السنة الى السنة.»
آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است.
در آن شب برنامه سال آینده نوشته مى‏شود.
وسائل الشیعه، ج 7 ص 258 ح 8
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
«التقدیر فى لیلة تسعة عشر و الابرام فى لیلة احدى 
و عشرین و الامضاء فى لیلة ثلاث و عشرین.»
برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى ‏گیرد و تصویب
آن در شب بیست ویكم و تنفیذ آن در شب بیست ‏سوم.
وسائل الشیعه، ج 7 ص 259
بياييد امشب گريه و زاري نكنيم ،الهي العفو نگوييم،
بياييد از امشب الهي القول بگوييم ،
با خدا عهد ببنديم دلي رانشكنيم،كسي را قضاوت نكنيم،
آبروي انساني را نبريم،پشت سر ديگران صحبت نكنيم،
مال كسي را نخوريم،دنبال تجسس مشكلات ديگران نباشيم
،ضعيفي را زير پا له نكنيم،بياييد مهربان باشيم ،فقط مهربان 
بياييد به پروردگارمان قول بدهيم فقط كمي انسان باشيم 
شب عفو است ومحتاج دعایم 
زعمق دل دعایی کن برایم
اگر امشب به معشوق رسیدی
خدا را در میان اشک دیدی
کمی هم نزد او یادی از ما کن
کمی هم جای ما اور صداکن
بگو یارب فلانی رو سیاه است 
دودستش خالی وغرق گناه است
بگو یارب تویی دریای جوشان 
در این شب رحمتت بر وی بنوشان


الهی! امشب آمده‌ام تا به چهارده نور پاک، تورا قسم دهم 
و والاترین کتاب را بر سر بگیرم و بالاتر روم
مرا به خویش وامگذار و در این شب، با بهترین دوستانت هم‌نشین کن 
و از خویش مران، که بی‌ تو حیرانم و سرگردان

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی 
شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی
لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم 
سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی 


شب قدر، شبی است که باید در عاشقی ثابت قدم بود
در طلب کوشید و بیدار ماند و دیدار جُست 
باید به یاد روی آن محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار
عاشقانه نالید و دیدار روی او را از خدا طلبید
*به امید ظهورش*

شب قدر، شب احیای خویش، با دم مسیحایی دعاست؛ 
شبی است که باید قدر خویش را بشناسی
تقدیر خویش را رقم بزنی 
و خویشتنِ جدید را با قلم توبه و جوهر اشک ترسیم کنی.
طاعت قبول و التماس دعا 

شب قدر، شب زمزمه آوای ایمان در گوش جان انسان است. 
قدرِ قدر بدانیم تا از راه نمانیم. 
شب قدر، شب شست وشوی جان با نور ایمان است.
شب قدر شب بیدار شدن است نه بیدار ماندن 
ای بیدارشدگان برای ما در خواب ماندگان
دعا کنید 
التماس دعا

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی